News

11 December 2020 / Club News

Salvation Army Food Collection 2020

Last year, Newtown RFC organised a food parcel collection for the Newtown Salvation Army Christmas Appeal. It was an overwhelming success so we thought we’d help again this year. Sam and Colleen from the Salvation Army have been brilliant in the advice they have given us.

Generally speaking the professional game of rugby is associated with well-built strong physical athletes who eat exceedingly well and are in good physical health. In 2019, Newtown Youth team thought it would be a kind gesture for the local rugby club to help and support others within the local community who are less fortunate than ourselves who may go hungry and not know where the next meal is coming from. That ethic and value of supporting and assisting the less fortunate is ingrained throughout rugby circles.

2020 has been a challenging year for every person on the planet so this year in particular it is even more important to be kind to each other especially during the season of goodwill. So as a rugby club we tried to improve on last year’s food donations. We are delighted that we met that objective, and some!

It has been a whole club effort with every team donating and deserving of praise. All the coaches and team managers have been exceptional in organising their teams donations and even got Brynllywarch Hall School and the Pathway Education Centre staff involved in donations – a special thank you goes out to them also.

The warmth and generosity of people associated with the rugby club who have donated has been quite exceptional. In fact when we were receiving the donations throughout the week the collectors were quite emotional as tin after tin, packet after packet rolled in and thoughts turned to the significant difference and positive impact this food  would make on the families and children that need it most.

Special thanks and huge credit to Paul Herdman, Youth Team coach for his time and energy in coordinating this fantastic club effort.

Thank you all

 

 

Flwyddyn dwytha mi drefnodd Clwb Rygbi y Drenewydd gasgliad o barseli bwyd i Apel Nadolig Byddin yr Iachawdwriaeth.  Mi roedd yn lwyddiant llethol, felly mi benderfynwyd gwneud yr un peth flwyddyn yma eto. Mae Sam a Colleen o’r Fyddin wedi bod yn wych yn y cyngor maent wedi rhoi i ni.

Yn gyffredinol mae gem rygbi broffesiynol yn cael ei chyfeilliallu hefo  athletwyr mawr cryf, pwy sydd yn bwyta yn dda, a mewn cyflwr corfforol gwych. Yn 2019, mi benderfynodd tim Ieuenctid Drenewydd  y buasai yn syniad dda i’r clwb rygbi lleol gynnig cymorth a chynhaliaeth i eraill yn y gymuned leol pwy sydd ddim mor lwcus a nhw, a pwy efallai fuasa yn llwgu a dim yn gwybod o ble daw y pryd of fwyd nesaf.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn  heriol ofnadwy i bob person ar y planed, felly yn neilluol flwyddyn yma, mae’n fwy pwysig i fod yn ffeind hefo’n gilydd yn enwedig yn y tymor ewyllys da. Felly fel clwb rygbi rydym yn adwyddus  gwneud yn well na flwyddyn dwytha a cael mwy o roddion bwyd. Falch iawn dweud ein bod wedi cyrraedd y nod yna, yn wir a llawer mwy!!

Mae wedi bod yn ymdrech gan y clwb i gyd, gyda pob tim yn cyfrannu ag yn deilwng o ganmoliaeth. Mae’r hyfforddwyr a  rheolwyr y timau i gyd wedi bod yn eithriadol yn trefnu rhoddion y timau ag hefyd yn cynwys aelodau Ysgol Brynllywarch a Canolfan Addysg. Diolch arbenning iddyn nhw hefyd.

Mae caredigrwydd a chynhesrwydd bobl sydd yn gysylltiedig a’r clwb rygbi sydd wedi cyfrannu mor haelionus yn eithriadol, yn wir pan roeddym yn dal i dderbyn mwy o nwydday yn ystod yr wythnos, mi roedd yr awyrgyll yn emosiynol iawn. Tin ar ol tin, paced ar ol paced yn rowlio i mewn, mi roeddem yn  meddwl am y gwahaniaeth sylweddol ar gwrthdrawiad positif wnaeth y bwyd yma i deuluoedd a phlant sydd mewn angen.

Mae’n rhaid  talu teyrnged a dweud diolch arbennig i Paul Herdman, Hyfforddwr Tim Ieuenctid am ei amser ac ynni yn trefnu’r ymdrech wych ar ran y clwb.

Diolch i chi i gyd.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments