News

04 December 2020 / Club News

NRFC VX3 Club Shop Now Open

We are delighted to announce an exciting new teamwear partnership with VX3.

From a thorough selection process, VX3 emerged as the clear preferred choice from throughout the club and we are delighted with how the range aligns with our brand new, modern looking club badge.

VX3 have a large portfolio of rugby customers, including a recent long term contract extension with the Dragons. This enabled us to carry out some thorough research into their capabilities and the feedback received was overwhelmingly positive, with glowing endorsements of their quality, cost and customer service offered.

As well as this teamwear and leisure range, we will be developing a new playing jersey in readiness for the start of 2021/22 season. Meanwhile, playing shorts and socks, along with the full range of off-field wear is now available from the new online shop.

We hope that like us, you will be excited by this latest initiative at the club which provides a modern, clean and consistent look across all of our on and off-field clothing range.

 

Mi ‘rydym yn hapus iawn i gyhoeddi partneriaeth gyffrous newydd gyda cwmni VX3, cynhyrchydd dillad chwaraeon.

Yn dilyn cyfnod o drafod ag ymchwil trwyadl iawn, cwmni VX3 oedd yn ymddangos fel ffefryn clir drwy aelodaeth y clwb, mi rydym yn hapus iawn sut bydd y dilladau yn cyfuno hefo bathodyn newydd a modern y clwb.

Mae gan VX3 bortffolio eang o gwsmeriaid clybiau rygbi, yn cynnwys cytundeb newydd hir dymor hefo’r Dregiau. Mae hyn wedi rhoi cyfle i ni gario allan ymchwiliad manwl i ba mor fedrus ydi’r cwmni, a mi roedd y gwybodaeth gafon yn bositif iawn, gyda cadarnhad am safon ei gwaith, prisiau a gwasanaeth i’r cwsmeriaid.

Yn ogystal a dewisiad o ddilladau chwarae a gwisgoedd hamdden, mi fyddwn yn datblygu crys chwarae newydd, yn barod at ddechrau tymor 2021/22. Yn y cyfamser, mae ar gael drwy’r “siop ar lein”  siorts  chwarae, hosanau a hefyd restr lawn o ddillad hamdden.

Fel ni, gobeithiwn y byddwch wedi eich cyffrou hefo’r arweiniad diweddaraf yma  yn y clwb, sydd yn mynegi golwg lan, cyson a  modern ar draws holl restr y ddillad chwarae, ag hefyd oddiar y cae.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments